msvelisska.jpg
Velíšská 966, 258 01 Vlašim
Velíšská Vlašim 258 01 CZ

„Pojďme spolu objevovat svět!“ ( školní vzdělávací program)

Základní filosofie programu naší MŠ
*připravit příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě
*dát dítěti možnost volby výběru činností
*učit dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních dětí
*vést děti k ohleduplnosti k druhým, k věcem
*podporovat sebedůvěru a samostatnost dítěte
*využívat zahradu a okolní přírodu (park) k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků,
které se stávají východiskem pro další činnost (prožitkové učení)